آخرین اخبار و رویدادها

دسامبر 18, 2019

استارتAdvancedآذر 98

تاریخ برگزاری دوره های Advanced آذر ماه 1398 موسسه آموزشیMCI ساعت های کلاس نام مدرس شروع کد دوره/ترم نام دوره/ترم یک شنبه  (16:00 – 17:30)سه شنبه  (16:00 […]
دسامبر 18, 2019

فاینال عادی آبان 98

تاریخ برگزاری Final و Speaking دوره های عادی آبان ماه 1398 موسسه آموزشی MCI ساعت های کلاس تاریخ فاینال نام مدرس Sp تاریخ نام دوره شنبه  […]
دسامبر 18, 2019

فاينال Advanced آذر 98

تاریخ برگزاری Final و Speaking دوره های Advanced آذرماه 1398 موسسه آموزشی MCI

گفتگوی آزاد آنلاین فرانسه

فرصت استثنایی واسه اونایی که توی این شرایط میخوان از توی خونه تو یک بحث آزاد فرانسه با یک استاد عالی شرکت کنن.

ثبت نام کنید

گفت و گوی آزاد انگلیسی آنلاین

 

فرصت استثنایی واسه اونایی که توی این شرایط میخوان از توی خونه تو یک بحث آزاد انگلیسی با یک استاد عالی شرکت کنن.

ثبت نام کنید