کادر مدیریت و دفتری

کادر مدیریت موسسه فرهنگی آموزشی مهرسجاد

مسئولین آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی مهرسجاد

کادر دفتری موسسه MCI

سرکار خانم ریحانه جمند

متصدی امور دفتری شعبه سناباد


سرکار خانم ملیحه بهادری

متصدی امور دفتری شعبه سناباد


گفتگوی آزاد آنلاین فرانسه

فرصت استثنایی واسه اونایی که توی این شرایط میخوان از توی خونه تو یک بحث آزاد فرانسه با یک استاد عالی شرکت کنن.

ثبت نام کنید

گفت و گوی آزاد انگلیسی آنلاین

 

فرصت استثنایی واسه اونایی که توی این شرایط میخوان از توی خونه تو یک بحث آزاد انگلیسی با یک استاد عالی شرکت کنن.

ثبت نام کنید