دوره های ترمیک مجازی MCI

دوره های مکالمه فشرده ( هر جلسه 120 دقیقه)

عزیزانی که میخوان یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کنن میبایست با توجه به زمان دلخواه یکی از کدهای 1 یا 2 یا 3 را انتخاب نمایند.

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

1

OST110120

A1

10-12

15

120

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

2

OST120120

A1

20:30-22:30

15

120

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

3

OST121120

A1

21:30-23:30

15

120

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

4

OEL110120

B1

10-12

15

120

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

5

OEL120120

B1

20:30-22:30

15

120

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

6

OEL121120

B1

21:30-23:30

15

120

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

7

OPI110120

CI

10-12

15

120

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

8

OPI120120

CI

20:30-22:30

15

120

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

9

OPI121120

CI

21:30-23:30

15

120

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

10

OPI110120

D1

10-12

15

120

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

11

OPI120120

D1

20:30-22:30

15

120

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

12

OPI121120

D1

21:30-23:30

15

120

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

13

OPI110120

E1

10-12

15

120

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

14

OPI120120

E1

20:30-22:30

15

120

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

15

OPI121120

E1

21:30-23:30

15

120

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

دوره های مکالمه عادی ( هر جلسه 90 دقیقه)

عزیزانی که میخوان یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کنن میبایست با توجه به زمان دلخواه یکی از کدهای 1 یا 2 یا 3 را انتخاب نمایند.

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

1

OST11090

A1

10-11:30

20

90

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

2

OST12090

 A1

20:30-22

20

90

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

3

OST12290

 A1

22-23:30

20

90

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

4

OEL11090

 B1

10-11:30

20

90

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

5

OEL12090

 B1

20:30-22

20

90

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

6

OEL12290

 B1

22-23:30

20

90

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

7

OPI11090

 CI

10-11:30

20

90

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

8

OPI12090

 CI

20:30-22

20

90

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

9

OPI12290

CI

22-23:30

20

90

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

10

OPI11090

 D1

10-11:30

20

90

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

11

OPI12090

 D1

20:30-22

20

90

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

12

OPI12290

 D1

22-23:30

20

90

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

13

OPI11090

 E1

10-11:30

20

90

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

14

OPI12090

 E1

20:30-22

20

90

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

15

OPI12290

 E1

22-23:30

20

90

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

دوره های ادونس

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

1

OFCE11090

FCE1

10-11:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

2

OFCE12090

FCE1

20:30-22

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

3

OFCE12290

FCE1

22-23:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

4

OCAE11090

CAE1

10-11:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

5

OCAE12090

CAE1

20:30-22

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

6

OCAE12290

CAE1

22-23:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

7

OSP11090

SPEAKING 1

10-11:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

8

OSP12090

SPEAKING 1

20:30-22

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

9

OSP12290

SPEAKING 1

22-23:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

10

ORFCE1090

FCE REVIEW

10-11:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

11

ORFCE2090

FCE REVIEW

20:30-22

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

12

ORFCE2290

FCE REVIEW

22-23:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

13

ORCAE1090

CAE REVIEW

10-11:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

14

ORCAE2090

CAE REVIEW

20:30-22

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

15

ORCAE2290

CAE REVIEW

22-23:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

دوره های فرانسه

عزیزانی که میخوان یادگیری زبان فرانسه رو شروع کنن میبایست با توجه به زمان دلخواه یکی از کدهای 1 یا 2 یا 3 را انتخاب نمایند.

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

1

OND110120

Le niveau débutant

10-12

15

120

 

 

مقدماتی

ثبت نام کنید

2

OND120120

Le niveau débutant

20:30-22:30

15

120

 

 

مقدماتی

ثبت نام کنید

3

OND121120

Le niveau débutant

21:30-23:30

15

120

 

 

مقدماتی

ثبت نام کنید

گفتگوی آزاد آنلاین فرانسه

فرصت استثنایی واسه اونایی که توی این شرایط میخوان از توی خونه تو یک بحث آزاد فرانسه با یک استاد عالی شرکت کنن.

ثبت نام کنید

گفت و گوی آزاد انگلیسی آنلاین

 

فرصت استثنایی واسه اونایی که توی این شرایط میخوان از توی خونه تو یک بحث آزاد انگلیسی با یک استاد عالی شرکت کنن.

ثبت نام کنید